วิธีเลือกประเภทสายรัดที่ดีที่สุดให้เหมาะกับความต้องการทางด้านบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม

วิธีเลือกประเภทสายรัดที่ดีที่สุดให้เหมาะกับความต้องการทางด้านบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม

Singapore Thai Chamber ofCommerce (STCC) has a special arrangement (though the Joint Foreign Chambers ofCommerce in Thailand) with Singapore International Chamber of Commerce  (SICC). STCC members may register for SICCevents (with certain limited exceptions of some special, small group Singaporegovernment events) at SICC member rates. Most events are now in-person, in Singapore but some are hybrid orvirtual.  This may appeal if you arevisiting Singapore or for Singapore-based staff of the STCC member company.Only STCC members may use this special privilege – the registration code shouldnot be forward to non STCC members.

สายรัดพลาสติกมีน้ำหนักเพียง 50-70% ของสายรัดที่ผลิตจากเหล็ก เมื่อใช้งานสายรัดของพลาสติก พนักงานไม่เพียงแต่ใช้รัดด้วยจำนวนที่น้อยกว่า แต่ละการรัดยังมีน้ำหนักที่เบากว่าและง่ายต่อการย้ายกว่าอีกด้วย ฉะนั้นการเสี่ยงอันตรายของพนักงานจากการใช้วัสดุสายรัดที่ผลิตมาจากอย่างอื่นนอกเหนือจากพลาสติกนั้น ก่อให้เกิดอันตรายที่ตามมาได้ หากมองไปถึงตลอดทางการขนย้ายและปลายทางของสินค้าแล้ว การขนส่งอาจต้องผ่านมือหลายหนและนั่นจะก่อให้เกิดความบาดเจ็บได้กับทุกคน

Credits: https://www.lincsystems.com/about-linc/blog/selecting-the-right-strapping by Ed Moss

All rights reserved © 2024 Singapore-Thai Chamber of Commerce